Nỗ lực “Làm chậm đồng hồ thời gian của cha mẹ”

09/02/2023 12:09 Sáng

Khi chúng ta trưởng thành và nhận thức được về quy luật sinh - lão - bệnh - tử, thì đồng hồ thời gian của cha mẹ cũng bắt đầu đếm ngược. Vì thế, hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc cha mẹ nhiều hơn khi còn có thể.  

Tin tức mới

Đối tác