Chuyển dịch năng lượng để hướng đến nền kinh tế xanh

04/11/2022 06:01 Chiều

Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1658 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, nhiều mục tiêu hướng đến phát triển nền kinh tế xanh đã được thiết lập cho giai đoạn từ nay đến năm 2030 và 2050

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Tín dụng bất động sản tiềm ẩn rủi ro

04/11/2022 05:59 Chiều

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, tín dụng bất động sản tiềm ẩn rủi ro vì yêu cầu về tín dụng đối với lĩnh vực này thường dài hạn và với số tiền lớn.

Xuất khẩu tôm sang Australia đạt gần 214 triệu USD, tăng 62%

03/11/2022 06:07 Chiều

Tính tới ngày 15/10/2022, xuất khẩu (XK) tôm Việt Nam sang Australia đạt gần 214 triệu USD, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2021.

Đối tác